Program Khas Pengakuan Secara Sukarela Cukai LHDN


PROGRAM KHAS PENGAKUAN SECARA SUKARELA (PKPS) 2.0
https://www.hasil.gov.my/program-khas-pengakuan-sukarela-20/ 

 1. Program Khas Pengakuan Sukarela (PKPS) 2.0 memberi peluang kepada pembayar cukai untuk tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan dan pengiraan cukai yang tepat dan teratur selaras dengan ketetapan LHDNM yang sedang berkuat kuasa serta menggalakkan pembayar cukai membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan.
 2. Penyampaian Taklimat PKPS 2.0 dibuka secara percuma mengikut slot yang dijadualkan oleh pihak LHDNM melalui aplikasi ZoomBilangan peserta bagi setiap sesi terhad kepada 250 orang sahaja.
 3. Penyertaan taklimat adalah secara individu dan terbuka kepada orang awam. 
 4. Tiada penyediaan sijil penyertaan/ tuntutan kredit mata CPD atau tuntutan geran program latihan di bawah Skim HRD Corp Claimable Course.
 5. Penyampaian taklimat khas ini akan dibuat menggunakan Bahasa Melayu sahaja.
 6. Durasi masa taklimat adalah 1 jam 15 minit termasuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab akan dikendalikan melalui aplikasi Pigeon Hole.
 7. Pengesahan penyertaan dan link aplikasi Zoom akan die-melkan kepada peserta yang memberikan maklumat yang betul dan lengkap.


Required

PROGRAM KHAS PENGAKUAN SECARA SUKARELA 2.0
Pengenalan

Program Khas Pengakuan Sukarela (PKPS) 2.0 memberi peluang kepada pembayar cukai untuk tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan dan pengiraan cukai yang tepat dan teratur selaras dengan ketetapan LHDNM yang sedang berkuat kuasa serta menggalakkan pembayar cukai membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan.
Tempoh pelaksanaan PKPS 2.0 adalah mulai 06 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024.
Pembayar cukai yang layak untuk menyertai PKPS 2.0 adalah seperti berikut:
 • Pembayar cukai baharu
 • Pembayar cukai sedia ada yang pernah melaporkan pendapatan kepada LHDNM tetapi terdapat BNCP / BNCKHT yang tidak dikemukakan bagi mana-mana tahun taksiran yang lain.
 • Pembayar cukai sedia ada yang pernah melaporkan pendapatan kepada LHDNM tetapi mempunyai pendapatan tambahan yang tidak dilaporkan.
 • Pembayar duti yang tidak membuat penyeteman dokumen / perjanjian dalam tempoh penyeteman yang dibenarkan.


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url