Pinggirkan subjek seni langkah kurang bijak

 

Oleh Prof Madya Dr Muhammad Zaffwan Idris 

Pensyarah kanan Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif UPSI

Terdapat segelintir ibu bapa yang kurang senang dengan subjek Pendidikan Seni Visual (PSV). Hal ini boleh dilihat menerusi mesej yang tular dalam media sosial sebelum ini malah ketika sistem persekolahan berlangsung dalam talian atau Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR), ada ibu bapa yang mengabaikan subjek itu.

Antara faktor hal demikian berlaku kerana PSV biasanya memerlukan pelbagai alatan dan bahan disediakan misalnya pinggan dan cawan kertas, alatan kraf seperti riben, tali, manik dan hiasan lain yang mungkin mahal dan tidak mampu disediakan selain dilihat remeh kerana perlu kerap dibeli setiap minggu mengikut silibus.

Diakui, ada kala keperluan menyediakan alatan dan bahan adalah penting dalam penghasilan sesuatu karya seni. Namun, ia sebenarnya sama sahaja dengan mata pelajaran lain misalnya Sains, Pendidikan Jasmani atau Kemahiran Hidup yang turut memerlukan alatan dan bahan yang tertentu bagi membolehkan sesuatu aktiviti dalam kaedah pembelajaran itu berlangsung.

Bagaimanapun, sekiranya ibu bapa tidak mampu menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan maka pihak sekolah dan guru perlulah mencari kaedah alternatif yang bersesuaian. Namun, mengabaikan subjek PSV itu atas alasan ia bukan mata pelajaran teras adalah tindakan kurang bijak. PSV sebenarnya subjek yang boleh membantu tekanan emosi. Hal ini berdasarkan terdapat banyak hasil kajian pakar yang mendapati aktiviti seni boleh dijadikan terapi dan meningkatkan kesihatan mental.

Di Malaysia, PSV diperkenalkan secara formal sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Dalam konteks ini, pendidikan seni sekolah rendah adalah lebih luas kerana menggabungkan seni visual, muzik dan seni persembahan. Bagi memupuk minat pelajar dalam mata pelajaran kesenian, pihak sekolah dan ibu bapa perlulah lebih terbuka untuk memberi ruang kepada murid untuk meluahkan diri (ekspresi) mereka melalui aktiviti seni.

Pada tahap sekolah rendah, ramai murid yang tidak mampu menterjemahkan pandangan atau perasaan mereka melalui penulisan. Justeru, seni dilihat sebagai medium yang sangat berkesan bagi tujuan berkenaan. Aktiviti kesenian juga mampu memperbaiki tahap keyakinan pelajar, seterusnya dapat meningkatkan keterampilan mereka.

Ibu bapa perlu sentiasa memberi galakan kepada anak-anak untuk memberi komitmen yang sama rata bagi semua mata pelajaran yang diambil di sekolah. Ibu bapa termasuk guru tidak sepatutnya meletakkan keutamaan hanya kepada sebilangan mata pelajaran sahaja dan mengenepikan sebilangan yang lain, seperti PSV.

Peranan guru dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran bagi abad ke-21 ini sudah melalui proses transformasi dengan guru bukan lagi menjadi tumpuan sebaliknya pelajar itu sendiri.

Ini bertepatan dengan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar atau 'student-centered learning'. Ini bermakna, peranan ibu bapa untuk membantu anak dalam pembelajaran juga perlu turut berubah. Ibu bapa seperti juga guru, perlu menjadi pemudah cara dalam proses pembelajaran anak-anak.

PSV sangat berpotensi untuk menarik perhatian pelajar kerana ia bukan sahaja mata pelajaran yang boleh membentuk sahsiah diri, tetapi juga membuka peluang untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi dan menawarkan peluang kerjaya. Jika kita lihat dengan mata yang luas terdapat banyak institusi pengajian tinggi yang menawarkan program dalam pelbagai jurusan seni dan reka bentuk dari peringkat sijil hinggalah ke doktor falsafah.

Dalam kaedah pembelajaran subjek PSV, pemahaman yang baik terhadap teori dan konsep sesuatu karya seni mampu melahirkan idea yang kreatif bukan sahaja untuk berkarya, tetapi juga bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Oleh yang demikian, guru dan pelajar haruslah kreatif dan inovatif bagi menggantikan alatan dan bahan yang bersesuaian serta yang tidak membebankan kewangan ibu bapa.

Penggunaan alatan dan bahan daripada sumber semula jadi atau kitar semula serta dengan memperbanyakkan aktiviti seni secara kolaboratif mungkin boleh dijadikan penyelesaian kepada pemasalahan ini.

Saya percaya umumnya masyarakat kini sedar bahawa seni tidak hanya terbatas kepada kemahiran melukis dan stensil sahaja. Pengetahuan dan kemahiran seni juga tidak hanya terbatas kepada aplikasi dan pekerjaan dalam bidang seni.

Malah, kemahiran melukis misalnya boleh digunakan dalam proses penjanaan idea dan berkomunikasi secara lebih efektif. Ibnu Sina, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Alexander Graham Bell dan James Dyson adalah antara contoh tokoh ilmuan dan pencipta yang menggunakan kemahiran melukis bagi meneroka dan menyampaikan idea baharu mereka.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, medium dan media yang digunakan bagi menghasilkan dan mempersembahkan sesuatu karya seni juga turut berkembang. Aplikasi seni boleh dilihat dalam penghasilan laman web, animasi 3D, rekaan permainan digital dan simulasi.

Seni turut diaplikasikan dalam media baharu seperti realiti maya (virtual reality) dan realiti bertambah (augmented reality). Perubahan ini bukanlah sesuatu yang baharu dalam konteks seni, ini kerana melalui sorotan sejarah seni itu sendiri sentiasa relevan dan berkembang mengikut peredaran zaman.

- Berita Harian

 

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url