Persoalan Agama: Ketagih onani jatuh haram

Jawapan oleh Ustaz Zahazan

Soalan:

SAYA adalah seorang penuntut sebuah universiti. Kadang-kadang saya melakukan onani apabila nafsu saya bergelora disebabkan sesuatu yang mampu menaikkan syahwat. Saya tahu perbuatan berkenaan salah, saya mohon ustaz jelaskan adakah onani itu sama dengan zina dan adakah hukumnya haram.

Jawapan:

ULAMA berpandangan banyak jenis zina. Contohnya ada zina mata iaitu memandang kepada lawan jenis yang bukan mahram dan membangkitkan syahwat. Meskipun demikian, dari segi pandangan hukum, onani bukanlah zina. Oleh kerana pada prinsipnya, zina ialah pertemuan dua alat kelamin yang berbeza sebelum kedua pemiliknya diikat oleh akad nikah sah dan bukan juga kerana adanya syubahat.

Adapun berkaitan hukum onani, ada dua sudut yang perlu menjadi pertimbangan iaitu dari segi kesihatan dan syarak.

Dari segi kesihatan, perkara itu diketahui oleh pakarnya iaitu doktor. Jika mereka mengatakan onani dalam kadar tertentu mengganggu kesihatan, maka dalam kadar itu onani hukumnya haram.
Sepanjang yang saya tahu, banyak yang tidak menilai onani mengganggu kesihatan jika dilakukan sekali sekala saja, tetapi ia boleh mengganggu kesihatan jasmani dan rohani jika selalu melakukannya.

Dari segi hukum syariat, ada yang mengemukakan riwayat menyatakan: “Terkutuk siapa yang menikahi tapak tangannya.” Ini dimaksudkan dengan onani. Akan tetapi riwayat ini daif (lemah).

Meskipun demikian, ada ulama menilai onani adalah haram. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Mukminun ayat 5-7, Allah SWT ada menyebut ada dua bentuk penyaluran nafsu yang dibenarkan iaitu melalui isteri dan hamba sahaya. Berdosa seseorang yang mencari penyaluran selain daripada itu.

Allah SWT berfirman: “Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi sesiapa yang mencari di sebalik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang yang melampaui batas.”

Ulama bermazhab Hanafi menilai onani pada dasarnya suatu yang terlarang, namun ia dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, disebabkan tidak mampu berkahwin. Kedua, bimbang terjerumus dalam perzinaan. Dan ketiga, tujuannya bukan sekadar memperoleh kelazatan.

Agaknya inilah pandangan yang lebih tepat, asalkan perkara itu tidak selalu dilakukan dan tidak mengakibatkan terganggu kesihatan. Akan tetapi, sekiranya mengakibatkan gangguan atau terjejasnya pelajaran dan pekerjaan, maka kesan negatif ini menjadikan hukum onani adalah haram.

Sebahagian yang lain meletakkan syarat bahawa yang melakukannya hendaklah mereka yang tidak mampu menyalurkan nafsu seksnya dengan cara yang disuruh oleh agama seperti berpuasa dan bersukan.

- BERITA HARIAN
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url