Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Kakitangan Umum

Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA - UmumSenarai Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA KLASIFIKASI

PENGANGKUTAN (A)
BAKAT DAN SENI (B)
SAINS (C)
PENDIDIKAN (D)
EKONOMI (E)
TEKNOLOGI MAKLUMAT (F)
PERTANIAN (G)
KEMAHIRAN (H)
KEJURUTERAAN (J)
KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K)
PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L)
TADBIR DAN DIPLOMATIK (M)
PENTADBIRAN (N)
PENCEGAHAN (P)
PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI (Q)
SOSIAL DAN KEROHANIAN (S)
PERUBATAN DAN KESIHATAN (U)
KEWANGAN (W)
PENGUATKUASAAN MARITIM (X)

Sila rujuk Bahagian Sumber Manusia Kementerian/ Jabatan/ Agensi Masing-masing Bagi Urusan Mengenai Lampiran C (Gaji)
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url