Soal Jawab Agama : Memahami zakat perniagaan

SOALAN:

Apakah jenis-jenis perniagaan yang diwajibkan zakat dan adakah perniagaan yang rugi masih wajib membayar zakat?

JAWAPAN:

Terima kasih kerana bertanya. Sesungguhnya Islam amat meraikan kalangan peniaga. Untuk itu, demi kesejahteraan mereka, Islam telah menyediakan satu bentuk penyucian bagi mereka, yakni kebersihan harta dan kesucian jiwa dengan berzakat.

Zakat hakikatnya membersihkan harta daripada elemen haram (kerana percampuran hak manusia lain di dalam harta tersebut) dan pada masa yang sama menyuburkan harta dan perniagaan.

Zakat juga adalah pembersihan jiwa dan juga penyuburan rohani untuk lebih dekat dengan Allah SWT.

Firman Allah SWT: Ada pun orang yang memberikan apa yang ada padanya pada jalan kebaikan dan bertakwa, serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya Kami (Allah) akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (syurga). Sebaliknya orang yang bakhil dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta dia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya Kami (Allah) akan memudahkannya untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. (al-Lail: 5-10)

Amat luas

Sahabat Nabi SAW menyatakan: "Dahulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat terhadap harta kekayaan yang disiapkan untuk dijual". (riwayat Abu Daud dan Baihaqi)

Oleh itu, zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan ke atas segala jenis barang-barang yang diniagakan bagi mendapat keuntungan, merangkumi barangan fizikal mahupun caj perkhidmatan dan sewaan.

Barang-barang ini termasuklah hasil pertanian, haiwan ternakan, emas, perak, perkilangan, perlombongan, perkapalan, pembekalan dan seumpamanya.

Zakat juga dikenakan ke atas semua bentuk perniagaan sama ada persendirian atau perkongsian dengan peniaga Islam dan bukan Islam, koperasi, perniagaan saham dan lain-lain.

Oleh itu, amat luas sekali skop zakat perniagaan ini. Apa yang perlu kita fahami, selagi mana barangan itu halal di sisi syariat dan ia memang diniatkan untuk diniagakan, maka tunduklah ia kepada zakat perniagaan.

Misalnya, jika seseorang meniaga emas dan perak, maka ia dikenakan zakat perniagaan dan bukannya zakat emas dan zakat perak.

Jika seseorang menternak lembu dan kambing untuk diniagakan, maka ia dikenakan zakat perniagaan dan bukannya zakat ternakan.

Berdasarkan hadis di atas juga, iaitu Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya untuk menzakatkan harta perniagaan yang disiapkan untuk dijual, maka ia bermakna zakat perniagaan tidak semestinya hanya dikenakan apabila sesebuah perniagaan itu mencipta keuntungan.

Apabila perniagaan itu rugi, tetapi harta atau modalnya masih lagi berada di atas paras nisab, maka perniagaan itu masih wajib dizakatkan.

Oleh itu, apabila sesebuah perniagaan itu telah mencapai tempoh setahun, maka si peniaga perlulah mengira aset perniagaannya, ditambah dengan keuntungan dan perlulah pula ditolak hutang-piutangnya dengan orang lain dan menambah hutang orang kepadanya yang diyakini akan dibayar.

Sekiranya keseluruhan harta perniagaan itu mencapai atau melebihi nisab semasa, maka perlu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5 peratus.

Walau bagaimanapun, hari ini perniagaan lebih kompleks dan pengiraannya juga tidaklah semudah seperti mana yang dinyatakan, iaitu 'keuntungan ditambah modal' sahaja.

Maka, bagi memudahkan pengiraan zakat, pusat-pusat zakat telah pun mengemukakan dua kaedah moden bagi mengira zakat perniagaan iaitu:


Kaedah Model Berkembang (Growth Model)

Kaedah ini mengambil kira ekuiti pemilik perniagaan tersebut, sumber-sumber pembiayaan kewangan dan dibuat pelarasan sama ada dicampur atau sebaliknya. Dalam istilah yang lebih ringkas adalah modal dicampur dengan keuntungan.

lKaedah Model Modal Kerja (Working Capital Model)

Melalui kaedah ini, zakat perniagaan dikira dengan mengambil kira kedudukan harta semasa perniagaan dan ditolak dengan tanggungan semasa perniagaan serta dibuat pelarasan terhadap item-item yang telah dikenal pasti.

Oleh itu, semua peniaga sama ada perniagaan kecil-kecilan mahu pun berskala besar, hendaklah sentiasa memastikan perniagaan mereka dizakatkan.

Zakat boleh menjadi punca kepada datangnya keuntungan dalam perniagaan di dunia ini, bahkan apa yang lebih utama, keuntungan itu akan disertai keberkatan.

Bagi muslim, perniagaan yang disertai dengan zakat, bukan sahaja menyebabkan keuntungan di dunia, bahkan menjamin keselamatan yang abadi di akhirat nanti.

Untung di dunia, untung di akhirat juga, itulah yang kita cari. Wallahu a'lam.

- UTUSAN
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url