Pangkat dan Jawatan dalam Polis Di Raja Malaysia - PDRMPolis Di Raja Malaysia (PDRM) mempunyai 16 peringkat pangkat mengikut 2 kategori, iaitu kumpulan Pegawai Kanan Polis bermula dari pangkat Inspektor sehingga Inspektor General Polis, dan Kumpulan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel.

Kumpulan Pegawai Kanan Polis terbahagi kepada 2 kelompok di mana pegawai berpangkat Penolong Penguasa Polis ke atas diklasifikasikan sebagai Pegawai Polis Diwartakan manakala Pegawai Polis berpangkat Inspektor dan Ketua Inspektor pula dikenali sebagai Pegawai Polis Tidak Diwartakan.

Selain itu, Pegawai Kanan Polis juga boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu Kumpulan Pertengahan (ACP - IGP), Kumpulan Diwartakan (ASP - SUPT) dan Kumpulan Tidak Diwartakan (INSP - C/INSP).

Peringkat Pegawai Rendah Polis dan Konstabel pula bermula dari pangkat Konstabel sehinggalah ke pangkat Sub-Inspektor. Pangkat Korperal sehinggalah ke pangkat Sub-Inspektor juga dikenali sebagai Pegawai Subordinat.

Pangkat setiap anggota polis umumnya dapat dikenali melalui nombor pengenalan polis. Pemegang pangkat IGP sehingga SUPT menggunakan 'G' sebagai pangkal, INSP sehingga C/INSP menggunakan 'I' dan kumpulan rank and file menggunakan 'RF'.

Berikut adalah senarai istilah pangkat-pangkat yang terdapat dalam PDRM :


Bahasa Inggeris Bahasa Melayu
PEGAWAI KANAN
PEMERINTAH PDRM (DIGP - IGP)
Inspector General of Police Ketua Polis Negara
Deputy Inspector General of Police Timbalan Ketua Polis Negara
PEGAWAI KANAN DIWARTAKAN KATEGORI PESURUHJAYA (ACP - CP)
Commissioner of Police Pesuruhjaya Polis
Deputi Commissioner of Police Timbalan Pesuruhjaya Polis
Senior Assistant Commissioner of Police Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis
Assistant Commissioner of Police Penolong Pesuruhjaya Polis
PEGAWAI KANAN DIWARTAKAN KATEGORI PENGUASA (ASP - SP)
Superintendant of Police Penguasa Polis
Deputy Superintendant of Police Timbalan Penguasa Polis
Assistant Superintendant of Police Penolong Penguasa Polis
PEGAWAI KANAN TIDAK DIWARTAKAN KUMPULAN INSPEKTOR (Inspektor Percubaan - Ketua Inspektor)
Chief Inspector of Police Ketua Inspektor
Inspector of Police Inspektor
Probationary Inspector of Police Inspektor Percubaan
PEGAWAI RENDAH PDRM (Rank and File, RF)
Sub Inspector of Police Sub Inspektor
Sergeant Major of Police Sarjan Mejar
Police Sergeant Sarjan
Police Corporal Koperal
Police Lance Corporal Lans Koperal
Police Constable Konstabel


Sumber: PDRM
http://www.rmp.gov.my/
Next Post Previous Post
1 Comments
  • Unknown
    Unknown Isnin, 14 Disember 2015 pada 9:44:00 PTG SGT

    :-bd

Add Comment
comment url